Fritids 4 Smaragden


Kahoot (frågesport) Åk 1-2-3-4

Igår körde vi Kahoot (Frågesport) med alla barn som var hos oss. Här ska de hjälpa varandra. Detta tycker de om .

Annonser


Kaplabygge – samarbete

Vi delade upp Smaragden i 6 mindre grupper där de fick i uppgift att bygga en rymdstation tillsammans. Barnen fick diskutera och klura tillsammans för att lösa deras problem. Efteråt gick vi runt och titta på varandras lösningar. Alla var olika men lika bra 😁

Skapande och estetiska uttrycksformer

* Skapande genom olika estetiska uttrycksformer 

* Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

* Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig… 


Språk och kommunikation

Genom undervisning i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

* samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.